Overmester

Overmester

Br. Kenn Sommer

Velkommen i Odd Fellow Ordenen og Broderloge Nr. 49 Saxo.

Mange har meninger og holdninger til Loger, Citat: Loger er for gamle mænd som mødes klædt i sort tøj, og som udøver hemmelige ritualer …citat slut.

Rigtigt og forkert, i Broderloge Nr. 49 Saxo er vi repræsenteret af både ældre og yngre mænd og vores påklædning til loge møderne er sort habit og ja vi har hemmelige ritualer, men først lidt om Broderloge Nr. 49 Saxo. Saxo er en gammel institution som blev stiftet den 20 oktober 1921 og som håndhæver Ordenens gamle traditioner og etiske regelsæt, men som samtidig er en Loge som har tilpasset sig tiden vi lever i, uden det forringer Ordenens værdisæt som bygger på medmenneskelighed og næstekærlighed ud fra dens lære om Venskab, Kærlighed og Sandhed som symboliseres i de 3-kædeled der er Odd Fellow Ordenens symbol.

Verden har forandret sig, men vi må sande at ovennævnte principper stadig står som grundlaget for det samfund vi må være med til at bygge op. Vi længes alle efter at næstekærlighedens lov må ske fyldest.

Det har været – og er stadig- Odd Fellow Ordenens inderste mål at opfylde denne lov.

Ordenens hovedformål har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale – uden for ordenen.

Vi arbejder altså med humanitært arbejde som tilrettelægges af Ordens øverste organ Storlogen, men de forskellige Loger arbejder samtidig for mere lokalt hjælpe arbejde. I Broderloge Nr. 49 Saxo støtter vi f.eks. børns aktiviteter i et udvalgt Københavnsk børnehjem, ligesom vi støtter forskellige organisationer og foreninger som arbejder med at hjælpe de svage grupper i samfundet til en bedre og meningsfyldt tilværelse.

Broderloge Nr. 49 Saxo har hjemsted og mødes hver tirsdag kl. 19:00 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28. 1260 København K. i perioden januar til maj og september til midten af december.

Odd Fellow Palæet danner en fantastisk smuk og historisk ramme om vores loge og udover at huse forskellige herre (broder) og dameloger (søster) også Ordens hovedsæde.

En Loge aften foregår i 2-afdelinger med selve logemødet først, det foregår i en af palæets 4 logesale og herefter den selskabelige del som foregår i en af palæets mange festsale.

Logemødet styres af logens Overmester og ordensarbejdet følger en forretningsorden som er fælles for alle broderloger I Odd Fellow Ordenen, her møder vi i sort habit. Der kan være flere mødedage i løbet af en måned hvor en broder som skal tildeles en af Ordenens 3 grader- her møder vi i Kjole og hvidt.

Den selskabelige del efter en normal loge aften er mindre højtidelig med spisning og hyggeligt samvær, men som ændrer karakter efter en aften med gradearbejde i logesalen, hvor broderen bliver hyldet på behørig vis.

Som ny broder starter man med sin Indvielse efterfulgt af de 3. grader

Venskab, Kærlighed og Sandhed som tildeles indenfor 1 – 2 år. (det er den hemmelige del)

Hvordan bliver man loge bror i Broderloge Nr. 49 Saxo? Hvordan finder man ud af om det er noget for mig?

Hvor meget koster det?

Logen afholder flere informations møder i løbet af året, ligesom du er velkommen til at komme på besøg i Broderloge Nr. 49 Saxo, hvor du kan møde logens brødre og få svar på alle dine spørgsmål, helt uforpligtende, begge dele kan aftales med Br. Overmester Kenn Sommer på tlf. 40 53 83 33.

Du vil blive medlem af en både spændende og indholdsrig loge med 35 brødre som kommer fra vidt forskellige samfundslag (ingen højere ingen lavere – i Broderloge Nr. 49 Saxo er vi alle ens uanset baggrund) du vil befinde dig i historiske rammer i et af Københavns smukkeste palæer, og frem for alt danne venskaber i et broderskab som kan vare livet ud, du vil ikke blive præget religiøst eller politisk, det er det enkelte menneske der er i fokus.

Det ville glæde os at høre fra dig.